SON DAKİKA

Rize'nin Flash Haber Sitesi

Yargı HES Yapamazsınız Diyor, Bakanlık Dinlemiyor!

Yargı HES Yapamazsınız Diyor, Bakanlık Dinlemiyor!
Bu haber 05 Eylül 2015 - 19:51 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Derelerin Kardeşliği Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Şan, Danıştay 14. Dairesi’nin, Rize’nin Salarha Vadisi üzerinde yapımı planlanan Ambarlık HES projesi için, Yurttaş Kazım ve arkadaşları tarafından açılan davada, Rize İdare Mahkemesinin verdiği ‘iptal’ kararını onaylayan kararına yapılan ikinci itirazı da reddettiğini açıkladı.

Danıştay’ın ret kararıyla, HES’lerin doğal yaşam alanları ile koruma öncelikli alanlara verdiği geri dönüşümü olmayan zararlar, yasalar ve hukuka açıkça aykırılığı bir kez daha ortaya konduğuna değinen Şan, “Bakanlığın yargı ve hukuk tanımazlığı bir kez daha kanıtlandı” dedi.

ÇED’e 2. Olur!

Rize İdare Mahkemesinin kararları, Danıştay’ın onama ve ret kararlarına karşın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, aynı proje için yeniden ÇED süreci başlattığına dikkat çeken DEKAP YK Üyesi Ömer Şan, bütün itirazlara karşın Ambarlık 1-2 Regülatörleri ve HES projesine 2.kez ‘ÇED Olumlu Raporu’ verdiğine vurgu yaptı.

Yurttaş Kazım ve köylülerinin, Bakanlığın verdiği ikinci ‘ÇED Olumlu Raporu’na karşı da aynı gerekçelerle Rize İdare Mahkemesinde, ‘yürütmeyi durdurma ve iptal’ talepli yeni bir dava daha açtı. Davayı geçen ay görüşen Mahkeme, davalı idare olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan savunma istedi.

Bütüncül Plan Vurgusu!

DEKAP YK Üyesi Şan, açıklamasında Yurttaş Kazım ile köylülerinin yürüttüğü HES mücadelesini de özetlediği açıklamasında, yargı süreciyle ilgili bilgiler de verdi.

Buna göre, Rize İdare Mahkemesi’nin, Ambarlık HES projesi için verdiği gerekçeli iptal kararında, Güneysu ve Salarha Vadilerini içine alan Taşlıdere Havzası’nda yapılması planlanan 12 HES projesi ve bunlarla birlikte çalışması planlanan tesis ve işletmelerin birbirinden ayrı düşünülemeyeceği, bunun için ‘bütüncül havza planı’ yapılması gerektiği vurgulanmıştı.

İçme Suyu Havzası

Rize’nin 9 belediye ve 26 köy ile birlikte yaklaşık 350 bin nüfusun içme suyunun sağlandığı ve Rize Belediyesi tarafından işletilen Andon İçme Suyu Tesislerinin de bulunduğu Salarha Vadisi Küçükçayır (Andon) Köyü sınırları içerisinde, Ambarlık Elektrik Üretim AŞ tarafından yapımı planlanan, 9.9 megavat kurulu gücündeki Ambarlık 1-2 regülatörleri ve HES için, Kazım Delal ve köylüleri bir kez daha Rize İdare Mahkemesinde dava açtı.

Şan, açıklamasında, aynı HES projesi için açılan 3 ayrı davanın gerekçesinde de bölgenin Bakanlar Kurulu Kararıyla ‘Afet ve Heyelana Maruz Bölge’ ilan edildiği ayrıca Taşlıdere Havzasının DSİ tarafından da ‘İçme Suyu Havzası’ olarak ilan edildiğine ilişkin belge ve gerekçeler ortaya konduğunu da ifade etti.

Bitmeyen ÇED Mücadelesi

Ömer Şan’ın anlatılarına göre, zamanın Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararına karşı, ahırında sütü için beslediği ineğini satıp, Rize İdare Mahkemesinde dava açan ve kamuoyunda Yurttaş Kazım olarak bilinen 71 yaşındaki Kazım Delal, Bakanlığın bu kararını iptal ettirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yargı süreci devam ederken aynı proje için ÇED süreci yürüterek, ‘ÇED Olumlu Raporu’ verdi. Yurttaş Kazım bu kez de banka kredisi kullanarak, Bakanlığın verdiği ÇED Olumlu Raporuna karşı ‘yürütmeyi durdurma ve iptal’ davası açtı.

Aynı HES için bölgede 2. kez Bilirkişi İncelemesi yapılmasına hükmeden Mahkeme, bu süreçte 2 kez de ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Bilirkişi Raporu sonrası yapılan karar duruşmasında Mahkeme, Bakanlığın verdiği ‘ÇED Olumlu Raporu’nun, ‘açıkça hukuk ve yasalara aykırı’ olduğuna vurgu yaptı, ‘iptal’ kararı verdi.

Bakanlığın bu karara ilk itirazı, Danıştay 14. Dairesi’nin 30 Kasım 2014 tarih ve 2013/2283 Esas ve 2014/9027 Karar No’lu kararıyla reddedilerek; Rize İdare Mahkemesinin verdiği ‘iptal kararı’ onandı. Bakanlığın bu davaya ilişkin itirazı sürecinde, HES firmasının davaya müdahil olma talebi de Danıştay’ca reddedildi.

Su Kullanım Anlaşması Durduruldu!

Bu kararların ardından, aynı HES projesinin, ‘Su Kullanım Hakkı Anlaşması’nın iptali için de Küçükçayır Köylülerinden Yusuf Esir ve arkadaşları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü aleyhine Danıştay’da dava açtı.

Bakanlık, DSİ ve HES şirketinin itirazlarına karşın Danıştay 13. Dairesi, ‘ÇED Raporunun iptal edilmesi nedeniyle’ ilgili şirketin ‘su kullanımına ilişkin işletme esaslarını belirleyen Su Kullanım Hakkı anlaşmasında hukuka uygunluk görülmediği’ gerekçesiyle ‘yürütmesini’ durdurdu.

Danıştay’a 2.İtiraz ve Ret

DEKAP YK Üyesi Ömer Şan, Bakanlığın bu aşamadan sonra 2.itiraz hakkını da kullanarak yeniden Danıştay’a başvurduğunu kaydettiği açıklamasında, “Bakanlık, Rize İdare Mahkemesinin verdiği ‘iptal kararını’ onayan ve Bakanlığın itirazını reddeden, 30 Kasım 2014 tarihli Danıştay kararı için ‘karar düzeltme’ isteminde bulundu. Danıştay 14.Dairesinde 2015/1258 Esas No ile görülen davada Daire, Bakanlığın ‘karar düzeltme isteminin reddine’ karar vererek, Rize İdare Mahkemesinin ‘iptal kararını’ bir kez daha onaylamış oldu” dedi.

Bakanlık 2.Kez Olumlu Buldu

Bütün bu yargı kararlarına karşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ambarlık HES için yapılan başvuruları yeniden değerlendirerek, ÇED süreci başlattığını anlatan Şan, “Yurttaş Kazım ve köylülerinin yargı kararları, ellerindeki Bilirkişi Rapor ve Bakanlar Kurulu Kararlarıyla itiraz ettiği ÇED süreci sonunda Bakanlık, projenin ÇED Raporunu 2.kez onayladı ve aynı HES projesine 2.kez ‘ÇED Olumlu Raporu’ verdi. Yurttaş Kazım ve birlikte köylüleri, önceki davalarla aynı gerekçeler, verilen yargı kararları, hazırlanan Bilirkişi Raporları, Anayasal, yasal ve hukuksal haklar çerçevesinde Bakanlığın verdiği ikinci ‘ÇED Olumlu Raporu’ için yeniden, Rize İdare Mahkemesinde ‘yürütmenin durdurulması ve iptali’ istemiyle dava açtı” diye konuştu.

Ara Kararda Savunma Hakkı!

Şan’ın anlatımına göre, Rize İdare Mahkemesinde açılan 2015/485 Esas No’lu davada Mahkeme, 24.07.2015 tarihli ara kararında, davalı idareye, ‘cevap ve yasal’ savunma yapmak üzere 15 gün süre verilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca kararda, ‘yürütmenin durdurulması isteminin, bu ara kararına cevap ve davalı idarenin birinci savunması alındıktan ya da mahkemece verilen cevap ve yasal savunma verme süreleri geçtikten sonra incelenmesine’ karar verdi.

Bakanlığa ÇED Göndermesi!

Yurttaş Kazım Delal’in çevresel etkileri bakanlıktan daha iyi değerlendirebildiğine gönderme yapan davanın avukatlarından Yakup Okumuşoğlu da, Bakanlığın bir kez daha yargı ve hukuk tanımazlığının ortaya çıktığını ifade ederek; böylesine hukuksuz ve yasadışı işlemlerin tesis edilmesiyle, idarenin açıkça suç işlediğine dikkat çekti.

“Bundan sonra ÇED Raporlarını ilk önce Kazım Delal’in denetiminden geçireceğiz. Bakanlık yetkililerinden daha iyi değerlendirme yapacağına eminiz” diyen Okumuşoğlu, bundan sonraki süreçte, yargı kararlarını hiçe sayan idareci ve kamu yöneticileri hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını vurguladı.

Yakamızı Bıraksınlar!

Köyündeki HES projesine karşı, ahırındaki ineğini satarak banka kredisi kullanan Yurttaş Kazım Delal ise, yaklaşık 9 yıllık sürede Bakanlığı en baştan yapması gerekeni yargının defalarca yaptığına işaret ederek; “Artık yakamızı bıraksınlar. Bunca yargı kararı, hukuk ve yasalara aykırılık var. Daha ne istiyorlar. Biz bu yıkım projelerini istemiyoruz, defolup gitsinler” diye konuştu.

Emsal Oluşturmalı!

Son gelişmelerin ardından yurt genelindeki HES projelerinin bir başka gerçeğinin daha ortaya çıktığına dikkat çeken Derelerin Kardeşliği Platformu (DEKAP) Yürütmesinden Ömer Şan, devam eden HES davaları ve yaşam mücadelesinin ne derece haklı olduğuna bir kez daha vurgu yaptı.

Siyasi iktidarların, yasa ve yönetmeliklerle hukuku ve yargı kararlarını ‘yok sayarak’ doğal ve kentsel yaşam alanlarını katlettiğine, ekolojik dengeyi bozduğuna işaret edilen Şan, açıklamasında, “Artık ilgili bakanlıklar ve hükümet, bu yargı kararlarını görmezden gelmeyi bırakmalı ve gereğini yerine getirmelidir. Yargı kararlarından da anlaşılacağı gibi hukuka, yasalara ve mevzuata aykırı bu tür projelerde ısrar etmenin anlamı ve mantığı yok. Eğer hala diretmeye devam edilip, bu hukuksuz ve yasadışı projeler için Bakanlar Kurulu Kararları ile acele kamulaştırma kararları alınırsa; hükümet de buna göz yuman kamu yöneticileri ve idare de bu hukuksuzluğa ve yasadışılığa çanak tutuyor demektir” ifadelerine yer verdi.

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA